Nieuws

Een overbruggingskrediet is interessant als u uw nieuwe woning moet betalen en uw oude woning nog niet verkocht is.

Wat is een overbruggingskrediet? Zowel bij de aankoop van een nieuwbouw- als van een bestaande woning kan er een aanzienlijke periode liggen tussen het moment van aankoop en het betrekken van de nieuwe woning, zodat u nog voor korte of langere tijd in uw huidige woning blijft wonen. Een overbruggingskrediet kan in een dergelijk geval een oplossing bieden voor het tijdelijke financiële tekort: dubbele hypotheeklasten, de toekomstige opbrengsten van uw huidige woning die benodigd zijn voor de nieuwe hypotheek, de rente van het krediet zelf en de kosten voor het afsluiten van de hypotheek. Het brugkrediet (DEXIA) Het brugkrediet is de ideale oplossing die u toestaat een tijdelijk geldgebrek op te lossen zonder dat u aan uw spaarcenten moet komen. Soepel terugbetalen Het brugkrediet is bijgevolg een krediet op korte termijn, namelijk de tijd die u nodig hebt om uw huis te verkopen. Er is geen vooropgesteld afbetalingsschema. U betaalt enkel de maandelijkse intrestlasten. De terugbetaling van het brugkrediet gebeurt met de opbrengst van de verkoop van uw woning. Er is geen vast terugbetalingsschema omdat dit een kredietopening is. Het saldo moet op de vervaldatum van het contract volledig aangezuiverd zijn. Gedeeltelijke of totale aanzuiveringen zijn toegestaan voor de vervaldatum zonder wedderbeleggingsvergoeding. De maximale duur van het brugkrediet is drie jaar. Opmerking: Als u een hypothecaire inschrijving als waarborg kunt voorleggen, wordt uw krediet in feite een overbruggingskrediet