Nieuws

Pas een hefboom toe op uw IPT en VAPZ

Financiering via een IPT – VAPZ – GROEPSVERZEKERING

Een extra aanvullend pensioen voor ondernemers in vennootschap via een IPT – (Individuele Pensioen Toezegging) of voor zelfstandigen zonder vennootschap via een POZ (sedert 1 juli 2018) of via een Groepsverzekering voor werknemers, is al lang gekend in ons financieel landschap ter voorbereiding van een passief inkomen.

De Belgische wetgever moedigt deze extralegale pensioenvoorziening ook sterk aan en heeft een investering in een privé-vastgoed via één van deze bovenvermelde pensioenverzekeringen mogelijk gemaakt indien dit onroerend goed in de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) gelegen is.

Een investeerder kan een voorschot vragen van 60 à 70% (soms zelfs tot 90%, zie de polisvoorwaarden) van de opgebouwde reserve in zijn groepsverzekering of IPT. Iedereen die kan genieten van een dergelijke verzekering, doet er dus goed aan om deze polis maximaal vol te storten, ook al is de gewaarborgde opbrengst vandaag erg laag. In oudere polissen zijn soms nog iets betere rentevoorwaarden van toepassing. In dat geval kan je beter ervoor kiezen om deze verzekering in onderpand te geven voor een bancair krediet.

 

Nieuwe lening met het buitenlandse vastgoed als onderpand via buitenlandse bank

Zoals bij ons, is voor de Duitse banken de financiële draagkracht van de ontlener (Bonität) primordiaal, maar wordt er zeker rekening gehouden met de huurinkomsten van het aangekochte pand.

Als de solvabiliteit goed zit, kan er tot 80% krediet gegeven worden voor de financiering van het appartement. Wie bijvoorbeeld een appartement heeft kunnen aankopen met eigen middelen, kan er nog 3 gelijkaardige bijkopen via een krediet!

De Duitse banken kennen een variant op de vaste-termijnkredieten die aangeboden worden door enkele banken in België, meer bepaald het “semi-bullet model”, waarbij de ontlener zélf de zwaarte van de kapitaalsaflossing vastlegt. Zo kies je ervoor dat slechts een gedeelte van het ontleende bedrag op het einde van het krediet terugbetaald zal worden. Het saldo wordt dan vereffend met de opbrengst van de wederverkoop van het appartement.

Het is dus duidelijk dat je je patrimonium flink kan doen groeien door jouw onroerend goed te laten financieren door derden. Zo kan je een aanzienlijk passief inkomen opbouwen voor de toekomst.

Op regelmatige basis organiseren wij info-avonden in het kantoor te Brasschaat. 

Interesse ?

Laat ons even weten dat U er graag bij zou willen zijn via 03-6512121 of KLIK HIER

Uiteraard kan U ook steeds terecht voor een persoonlijk gesprek , na afspraak.