Nieuws

Het energieprestatiecertificaat

Vanaf 1 november 2008 wordt het energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop van woningen, appartementen, ... verplicht. Vanaf 1 januari 2009 gaat de verplichting ook in voor verhuur van woongebouwen. Het energieprestatiecertificaat informeert de potentiële kopers en huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw. Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe huis zal verbruiken. Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. Die adviezen zijn adviserend en sensibiliserend en moeten niet verplicht uitgevoerd worden In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de vroegere isolatieregelgeving vervangen door de huidige energieprestatieregelgeving (EPB regelgeving: energieprestatie en binnenklimaat) De ambitie die gepaard gaat met de energieprestatieregelgeving, is om de energieprestatie van nieuwe of te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Op termijn kan zo een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen. Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen. Bij verkoop van de woning wordt het EnergiePrestatieCertificaat overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC. Het EnergiePrestatieCertificaat is 10 jaar geldig, ook als de woning opnieuw wordt verkocht of verhuurd. Gedetailleerdere informatie over het EPC vindt u op www.energiesparen.be/epcparticulier.